Street Fighter: Arcade Edition - Game hành động đối kháng 2018

"Street Fighter: Arcade Edition" Game hành động chiến đấu 2018

CẤU HÌNH "Street Fighter: Arcade Edition" TRÊN PC:
YÊU CẦU
Windows 7 (x64)
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz / Intel Core i5-4690K @3.50GHz
RAM 6 GB / RAM 8 GB
GeForce GTX 480 / GeForce GTX 960
10 GB Available Space
[info title="Street Fighter: Arcade Edition" icon="info-circle"]Street Fighter: Arcade Edition là một trò chơi đối kháng được phát triển bởi Capcom và Dimps, đây là phiên bản cập nhật mới nhất của Street Fighter V từ năm 2016 do đó nếu ai đã sở hữu trò chơi này sẽ được cập nhật phiên bản mới hoàn toàn miễn phí. Street Fighter: Arcade Edition có mặt trên các nền tảng của Microsoft Windows, PlayStation 4 và máy chơi game Arcade vào ngày 16 tháng 1 năm 2018.

Ở phiên bản này, Street Fighter: Arcade Edition cập nhật một số tính năng và chế độ với chất lượng được cải thiện như giao diện người dùng, nhân vật V-Trigger II, Bonus Stage... và một số chế độ như Battle Mode,Team Battle Mode, Arcade Mode và Gallery cũng được làm lại và bổ sung một số tính năng mở rộng khai thác sâu hơn vào trải nghiệm của người chơi.[/info]

Street Fighter Arcade Edition - cách chơi, cốt truyện, thể loại game, nền tảng hỗ trợ, cấu hình hệ thống, giá mua tốt nhất, đặt hàng, gameplay, plot, pre-order, buy global, system requirements, keys, download, game Wiki. Street Fighter: Arcade Edition là một trò chơi đối kháng được phát triển bởi Capcom và Dimps, đây là phiên bản cập nhật mới nhất của Street Fighter V từ năm 2016 do đó nếu ai đã sở hữu trò chơi này sẽ được cập nhật phiên bản mới hoàn toàn miễn phí. Street Fighter: Arcade Edition có mặt trên các nền tảng của Microsoft Windows, PlayStation 4 và máy chơi game Arcade vào ngày 16 tháng 1 năm 2018. Ở phiên bản này, Street Fighter: Arcade Edition cập nhật một số tính năng và chế độ với chất lượng được cải thiện như giao diện người dùng, nhân vật V-Trigger II, Bonus Stage... và một số chế độ như Battle Mode,Team Battle Mode, Arcade Mode và Gallery cũng được làm lại và bổ sung một số tính năng mở rộng khai thác sâu hơn vào trải nghiệm của người chơi.

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.