Tổng hợp ký hiệu, ký tự đặc biệt thông dụng cho tài khoản game và mạng xã hội

Tổng hợp bảng biểu tượng và ký tự đặc biệt máy tính & điện thoại sử dụng trong văn bản, thiết lập tên tài khoản và thể hiện cảm xúc đầy đủ và đa dạng nhất.
Tổng hợp bảng Ký hiệu, Ký tự đặc biệt đa dạng và thông dụng trên PC & Mobile
LIỆT KÊ BAO GỒM KÝ TỰ MÁY TÍNH, KÝ TỰ CHỮ CÁI ĐẶC BIỆT, KÝ TỰ SỐ ĐẶC BIỆT, BIỂU TƯỢNG CẢM XÚC, KÝ HIỆU DẤU
CÁC KÝ TỰ & BIỂU TƯỢNG NÀY CÓ THỂ SỬ DỤNG TRONG VĂN BẢN, ĐẶT TÊN TÀI KHOẢN TRÒ CHƠI & MẠNG XÃ HỘI,.


BIỂU TƯỢNG CẢM XÚC
ツ ヅ ッ (^^,) (>‿♥) (✿◠‿◠) ♥‿♥ ^L^ (¬‿¬) (─‿‿─) (• ε •) (*^ -^*) (∪ ◡ ∪) (°∀°)
〠 ㋡ ☺ ᴖᴥᴖ (•‿•) (͡๏̮͡๏) ◕ ‿ ◕ ( ‘‿’ ) ˘◡˘ ^‿^ ^.^ (^L^) ◙‿◙
句_句 מּ_מּ v_v ಥ_ಥ (>_<') ಠ_ಠ ๏_๏ ☹ ㋛ シ ♥╭╮♥ (╥╥) (╥﹏╥) (>_<)
(◣﹏◢) ►_◄ (•⌂•) (ˆ~ˆ! ( ‘-’ ) ॓.॔ ~_~ ◘_◘ Ծ_Ծ ‹•.•› >.< ».«

BẢNG KÝ HIỆU DẤU
⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇦ ⇧ ⇪ ⇫ ⇨ ⇒ ⇔ ⇚ ⇶ ⇵ ⇴ ⇳ ⇰ ⇯ ⇮ ⇭ ⇬ ⇫ ⇩ ⇨ ⇧ ⇦ ↻ ↺ ↨ ↧ ↦ ↥ ↤ ↣ ↢ ↡ ↠ ↟ ↞ ↝ ↜ ↛ ↚ ↙ ↘ ↗ ↖ ← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↸ ↹ ↮ ⇤ ⇥ ⇲ ⇞ ⇟ ↩ ↪ ↫ ↬ ⇝ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↯ ↷ ↺ ↻ ⇜ ↶ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ➙ ➘ ➚ ➛ ➜ ➞ ➟ ➠ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➶ ➵ ➳ ➴ ➲ ➱ ➯ ➾ ➽ ➭ ➬ ➼ ➻ ➫ ➪ ➺ ➹ ➩ ➨ ➸ ➷ ➧ ⃕ ⪡ ⨣ ▶ ▷ ◀ ◁
☠ ♙ ♟ ♘ ♞ ♗ ♝ ♖ ♜ ♕ ♛ ♔ ♚ ✙ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✖ ✘ ✕ ✁ ✃ ✄ ✂ 웃 ‡ メ ♀ ♂ ✠ ✚ ♱ ♰ ☩ ☨ ☦ ☩ ✟ ✞ ✝ † ☣ 💕 ❤ ❥ ♥ ♡ ♥ ❣ ❦ ❧ ღ ɞ ♦ ♤ ♣ ♢ ♠ ◊ ♧ ♡ ♭ ♫ ♬ ♪ ♩ ☊ ☋ ♮ ♯ ✦ ✧ 💖
¤ € £ Ұ ₴ $ ₰ ¢ ₤ ¥ ₳ ₲ ₪ ₵ 元 ₣ ₱ ฿ ¤ ₡ ₮ ₭ ₩ 円 ₢ ₥ ₫ ₦ z ł ﷼ ₠ ₧ ₯ ₨ Kč र ƒ ₹
+ - ﹢ × + - × ÷ % ‰ ( ) ± / ¼ ½ ¾ . ≡ = ≠ ≒ ≈ < > ≥ ≤ ≤ ⁿ ¹ ² ³ π ° # ∞ µ Σ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊄ ⊆ ⊇ ˜ ˆ ∝ ∠ v ∋ ∉ ∈ ∇ ∅ ∃ ∂ ∴ Ω ˇ √ ≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩ ≪ ≫ ≭ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ≶ ≷ ≸ ≹ ¼ ½ ¾
⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅【】〖〗「 」 · ¨ ¯ ≡ ჻ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ░ ▒ ▓ █ ◢ ◣◥ ◤ ▌▐ ▀ ▄ ঔ ♐️ ᴥ ᵜ ȸ ȹ Ɂ ᵷ ᵹ ᴖᴥᴖ ™ © № ® ℡ ✆ ¿ ¡ § ⁂ ۰ ● ▪ ▫ ◦ 。 ゚ ¤ ஐ ☘ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ·.¸¸.·´¯`·.¸¸. ☑ ☒ 〠 〄 ㍿ ☃ ☄ ✌ ✉ ѽ Ѽ ☂ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ☪ ☯ ॐ ☸ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☫ ☬ ☭ ☮ ♱ ☔ ☽ ☾ ☿ ☿ ♆ ⚳ ⚷ ☢ ☤ ☯ ♿ ⚕ ⚠ ⚡ ☕ ♨ ✈ ☁ ☼ ✍ ⌛ ✐ ✎ ✏ ☎ ☏ 卐 ☺ ☻ ☹ ㋡ ㋛ ☛ ☚ ☜ ☝ ☞ ☟ ⌚ ๑ ۩ £ ⊗ ⊕ ❍ ❏ ๑۩๑ ❐ ❑ ❒ ■ □ ▢ ► ◄ ▲ △ ▼ ▽ ◆ ◇ ○ ◎ ● • ◯ Δ ◕ ◔ ⌘ ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺ ︽ ︾ ︿ ﹀ 〈 〉

BẢNG KÝ TỰ SỐ
₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹
⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴
⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ⒈ ⒉ ⒊ ⒋ ⒌ ⒍ ⒎ ⒏ ⒐ ⒑ ⒒ ⒓ ⒔ ⒕ ⒖ ⒗ ⒘ ⒙ ⒚ ⒛
㊊㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢ ㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰

BẢNG KÝ TỰ CHỮ CÁI
ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ
ᶏ ᶐ Ⱥ a A ᴬ ᵃ ª ᶛ ᵆ ᵄ ᵅ ₐ ᴭ ᴁ ᴂ ᴀ Å ẚ ∆ ∀ α Λ ɐ ɑ ɒ ǎ å ǻ ä ǟ ã ȧ ǡ ą ā ả ȁ ȃ ạ ặ ậ ḁ á à ă ắ ằ ẵ ẳ â ấ ầ ẫ ẩ
Ƅ ɓ ɞ ɮ ʙ ҍ Ᏸ ℬ β ḃ ḅ ḇ ᶀ ᵬ b B ᴮ ᵇ ᴯ ᴃ þ ß ƀ Ɓ
ᶜ ᵓ ᴐ ᴒ ᴄ © ¢ € Ƈ ɕ ʗ ℂ Č ☪ ℭ ς Ç ć ĉ č ċ ç ḉ Ȼ ȼ c C
ᵭ d ᴅ ȡ ᴆ ɖ ɗ ð ď ḋ ḑ ḍ ḓ ḏ dz Dz DZ dž Dž DŽ ∂ δ Ð đ ᶁ Ɗ D ᴰ ᵈ ᶞ
ḙ é è ĕ ê ế ề ễ ể ě ë ẽ ė ȩ ḝ ē ḗ ḕ ẻ ȅ ȇ ẹ ệ ḛ e ᶓ ᶔ ᶕ E ᴱ ᵉ ᶟ ᴲ ᵊ ᵋ ᵌ ₑ ₔ ∊ ∈ ᴇ ᴈ Ξ ∃ Ə Ɛ Ǝ ε Σ Ƹ ɘ ə ξ э ҿ ℰ ℯ ミ € ع έ ɚ
ʄ ḟ ᶘ ᶂ ᶋ ᵮ f F ᶠ ᶴ fi fl Ƒ ƒ ℱ
g ᶃ ǵ ğ ĝ ǧ ġ ģ ḡ G ᴳ ᵍ ᶢ Ɠ Ǥ ǥ ɠ ɡ ɢ ʛ ց
ẖ ĥ ȟ ḧ ḣ ḩ ḥ ḫ h H ʰ ʱ ᴴ ᵸ ᶣ ħ ƕ Ƕ ɦ ɧ ʜ ђ Ᏺ ℋ ℌ サ Ҥ Ħ
í ì ĭ î ǐ ï ḯ ĩ į ī ỉ ȉ ȋ ị ḭ ᶖ i I ᴵ ᵢ ᶤ ᶥ ᶦ ᶧ ᴉ ᵎ ⁱ ϊ أ ར ¡ ɩ ij IJ ᵻ Ɨ ɨ ɪ
J j ᴶ ʲ ᴊ ᶨ ᶡ ℑ ʝ ز ჟ ĵ ǰ
κ Ƙ ƙ ʞ ϗ ҡ ḱ ǩ ķ ḳ ḵ ᶄ k K ᴷ ᵏ ᴋ
ᴸ ˡ ᶩ ᶪ ᶫ ᴌ ȴ ŀ Ŀ lj Lj LJ 廴 £ Ɩ ƪ ɫ ɭ ʆ ʟ Ꮭ ℒ ℓ Ł ₤ ĺ ľ ļ ḷ ḹ ḽ ḻ ᶅ Ƚ l L
м ᶆ ᵯ m ᵐ M ᴹ ᵐ ᶬ ᶭ ᴍ м ṃ Ɯ ɱ ʍ ℳ ɷ ḿ ṁ
ᵑ ᶮ ᶯ ᴎ ȵ nj Nj NJ ղ ή и η Ɲ ƞ ɲ ɳ ɴ Ϟ ℕ ϰ സ ᶇ ᵰ n N ᶰ ⁿ ᴺ ᴻ Ո ท ռ ń ǹ ň ṉ ñ ṅ ņ ṇ ṋ
ᴓ Θ ᴽ ᴕ º ° ö © ⊙ ō ✪ ☢ ❂ ❍ σ ø ѻ ◯ ŏ ǒ ö ȫ ő õ ṍ ṏ ȭ ȯ ȱ ǭ ō ṓ ṑ ỏ ȍ ȏ ớ ờ ỡ ở ợ ọ ộ ǿ
ƿ բ ք ℙ ₱ ℘ ṕ ṗ Ꭾ ᶈ ᵽ ᵱ p P ᴾ ᵖ ᴘ ¶ ρ φ Þ þ Ƥ ƥ
q ϥ ℚ ҩ Ҩ Q ᵠ Ǫ ǫ ʠ
ɾ ʀ ʁ ℛ ℜ ℝ ℞ я Ř R ᴿ ŕ ř ṙ ŗ ȑ ȓ ṛ ṝ ṟ ᶉ ᵲ ᵳ r ʳ ʴ ʵ ʶ ᵣ ᴙ ᴚ ® Ʀ ɼ
ƨ Iʂ ʃ ʅ ϛ ֆ ى Ꭶ ʂ Ş $ ی ś ṥ ŝ š ṧ ṡ ş ṣ ṩ ș ᶊ ᵴ ȿ s S ˢ ᶳ ſ ẛ st ſt ₷ § ∫ Ƨ
τ ϯ ィ է ɬ ł ζ ե Ť ť ẗ ṫ ţ ṭ ț ṱ ṯ ᵵ ᵺ ᵼ Ⱦ t T ᵀ ᵗ ᶵ ᴛ ȶ ح ŧ Ŧ ƫ Ƭ ƭ Ʈ ʇ ʈ
ʋ ϋ և ú ù ŭ û ǔ ů ü ǘ ǜ ǚ ǖ ű ũ ṹ ų ū ṻ ủ ȕ ȗ ứ ừ ữ ử ự ṳ ṷ ṵ ᶙ ᵾ ᵿ u U ᵁ ᵘ ᵤ ᶶ ᶷ ᶸ ᶹ ᴜ ᴝ ᵙ ᴞ ᵫ ʮ ʯ ʉ ʊ
v ν Ѵ ѵ ҩ Ҩ ℣ ✓ Ѷ ṽ ṿ V ᵛ ᵥ ᶺ ᴠ ᶌ ϑ Ʋ ʋ
ѡ ཡ Ꮚ Ꮤ ẃ ẁ ŵ ẘ ẅ ẇ ẉ w W ᵂ ʷ ᵚ ᴡ ψ ω Ɯ ʍ Ѡ
✘ ₓ Ҳ χ ℵ 乂 メ ẍ ẋ ᶍ x X ᵡ ᵪ × ˣ
ყ ɣ ý ỳ ŷ ẙ ÿ ỹ ẏ ȳ ỷ y Y ʸ ˠ ϒ Ÿ Ƴ ƴ γ ʎ ʏ ¥
ź ẑ ž ż ẓ ẕ ᵶ ᶻ ᶼ ᶽ ɀ z Z ᴢ ᴣ ᴤ ʼn ᶎ ζ ☡ Ƶ ƶ Ȥ ȥ ʐ ʑ Հ ℤ ح

Bảng ký tự chữ số, chữ cái, biểu tượng cảm xúc, ký tự đặc biệt, ký hiệu toán học và hàng ngàn ký tự thông dụng khác dùng để lập tài khoản game và mạng xã hội.

Chuyên Mục : ,

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.