Path of Exile - Con Đường Lưu Vong Game hành động 2013

"Path of Exile" Game hành động hack and slash free 2013
  • Tên trò chơi: Path of Exile┇Phát hành: 23 tháng 10 năm 2013
  • Thể loại: Hành động| H&S┇Nền tảng hỗ trợ: Xbox OneWindows
  • Phát triển & Xuất bản: Grinding Gear Games┇Giá mua [nếu có] ⇵: Free Versions

CẤU HÌNH "Path of Exile" TRÊN PC:
THẤP NHẤT (TỐI THIỂU)
Windows XP SP3/Vista/7/8
x86-Compatible 1.4GHz
RAM 2GB
NVIDIA GeForce 7800 GT / ATI Radeon X1950 Pro
5 GB available space
[info title="Path of Exile:" icon="info-circle"]Path of Exile là một trò chơi trực tuyến được phát hành miễn phí trên Xbox OneMicrosoft Windows do hãng Grinding Gear Games sản xuất vào năm 2013.

Path of Exile đặt trong một thế giới đen tối ở một lục địa đã từng có sự tổn tại của một chế hùng mạnh đã bị sụp đổ, chỉ còn lại sự hoang tàn và đổ nát. Người chơi sẽ cần phải tiêu diệt những kẻ thù nguy hiểm và tìm kiếm những bí ẩn của đế chế đã từng tồn tại,.
Người chơi điều khiển một nhân vật duy nhất từ ​​góc nhìn trên cao và khám phá những khu vực ngoài trời lớn và hang động ngầm hoặc ngục tối, chiến đấu với quái vật và hoàn thành nhiệm vụ từ NPC để đạt được điểm kinh nghiệm và trang thiết bị.

Người chơi có thể chọn từ sáu mục có sẵn để chơi như (Duelist, Marauder, Ranger, Shadow, Templar và Witch). Mỗi mục này được xếp thẳng hàng với một hoặc hai trong ba thuộc tính cốt lõi : Strength, Dexterity hoặc Intelligence. Các mục khác nhau không bị giới hạn từ việc đầu tư vào các kỹ năng không phù hợp với các thuộc tính cốt lõi  nhưng vẫn khá dễ dàng để tùy chỉnh các kỹ năng cho phù hợp. Các mục được tạo ngẫu nhiên từ nhiều loại cơ bản và được ưu đãi với các thuộc tính đặc biệt như ổ cắm đá quý.
Vật phẩm càng hiếm thì thuộc tính sẽ càng mạnh mẽ khiến điều này trở thành một trong những mục tiêu chính cho trò chơi cho việc nâng cấp trang bị, kỹ năng,.. Kỹ năng đá quý có thể được đặt trong các ổ cắm đá quý của áo giáp, vũ khí và một số loại nhẫn, cho họ một kỹ năng hoạt động. Khi các nhân vật tiến bộ và lên cấp, các kỹ năng trang bị đá quý cũng có được kinh nghiệm, cho phép các kỹ năng tự lên cấp và tăng hiệu lực. Ngoài ra các kỹ năng có thể được sửa đổi bởi các vật phẩm được gọi là Support Kills Gems, nó cho phép người chơi kết hợp giữa đá hỗ trợ và đá kỹ năng để gia tăng hiệu quả cho kỹ năng hoặc phụ kiện của nhân vật.[/info]

Path of Exile (con đường lưu vong): Xem cách chơi, cốt truyện, thể loại game, cấu hình hệ thống, giá mua tốt nhất, đặt hàng, trò chơi miễn phí, gameplay, plot, system requirements, keys, download, game Wiki. Path of Exile là một trò chơi trực tuyến được phát hành miễn phí trên Xbox One và Microsoft Windows do hãng Grinding Gear Games sản xuất vào năm 2013. Path of Exile đặt trong một thế giới đen tối ở một lục địa đã từng có sự tổn tại của một chế hùng mạnh đã bị sụp đổ, chỉ còn lại sự hoang tàn và đổ nát. Người chơi sẽ cần phải tiêu diệt những kẻ thù nguy hiểm và tìm kiếm những bí ẩn của đế chế đã từng tồn tại,. Người chơi điều khiển một nhân vật duy nhất từ ​​góc nhìn trên cao và khám phá những khu vực ngoài trời lớn và hang động ngầm hoặc ngục tối, chiến đấu với quái vật và hoàn thành nhiệm vụ từ NPC để đạt được điểm kinh nghiệm và trang thiết bị. Người chơi có thể chọn từ sáu mục có sẵn để chơi như (Duelist, Marauder, Ranger, Shadow, Templar và Witch). Mỗi mục này được xếp thẳng hàng với một hoặc hai trong ba thuộc tính cốt lõi : Strength, Dexterity hoặc Intelligence. Các mục khác nhau không bị giới hạn từ việc đầu tư vào các kỹ năng không phù hợp với các thuộc tính cốt lõi nhưng vẫn khá dễ dàng để tùy chỉnh các kỹ năng cho phù hợp. Các mục được tạo ngẫu nhiên từ nhiều loại cơ bản và được ưu đãi với các thuộc tính đặc biệt như ổ cắm đá quý. Vật phẩm càng hiếm thì thuộc tính sẽ càng mạnh mẽ khiến điều này trở thành một trong những mục tiêu chính cho trò chơi cho việc nâng cấp trang bị, kỹ năng,.. Kỹ năng đá quý có thể được đặt trong các ổ cắm đá quý của áo giáp, vũ khí và một số loại nhẫn, cho họ một kỹ năng hoạt động. Khi các nhân vật tiến bộ và lên cấp, các kỹ năng trang bị đá quý cũng có được kinh nghiệm, cho phép các kỹ năng tự lên cấp và tăng hiệu lực. Ngoài ra các kỹ năng có thể được sửa đổi bởi các vật phẩm được gọi là Support Kills Gems, nó cho phép người chơi kết hợp giữa đá hỗ trợ và đá kỹ năng để gia tăng hiệu quả cho kỹ năng hoặc phụ kiện của nhân vật.

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.