♪ 讓全世界知道我愛你 ♪ Lục Triết & Hạ Kính Hiên

♪ 讓全世界知道我愛你 ♪ Lục Triết & Hạ Kính Hiên
- Tên nhạc : 讓全世界知道我愛你
- Thể loại : Pop Music
- Thời lượng : 4:20
- Nghệ sĩ : Lục Triết & Hạ Kính Hiên
- Liên quan :
- Nghe hoặc sở hữu tác phẩm này trên :
Youtube | Nhaccuatui | Soundcloud

[tab][content icon="music" title="Lời bài hát"]
我已經沒愛你的權利
過去的我們也回不去
再見你既陌生又熟悉
我哭泣是因為我歡喜

我欠你的那一句我愛你
這些年一直藏在心底
有些愛是永遠的秘密
美好的讓它留在回憶

我曾經想讓全世界知道我愛你
最後我們沒能在一起
可是我在錯的時間遇見對你
也許一切都是天意

我曾經想讓全世界知道我愛你
如今只能把你放心底
可我們敵不過有緣無份的結局
只留下愛過的痕跡和回憶

我已經沒愛你的權利
過去的我們也回不去
再見你既陌生又熟悉
我哭泣是因為我歡喜

欠你的那一句我愛你
這些年一直藏在心底
有些愛是永遠的秘密
美好的讓它留在回憶

我曾經想讓全世界知道我愛你
最後我們沒能在一起
可是我在錯的時間遇見對你
也許一切都是天意

我曾經想讓全世界知道我愛你
如今只能把你放心底
可我們敵不過有緣無份的結局
只留下愛過的痕跡

我曾經想讓全世界知道我愛你
最後我們沒能在一起
可是我在錯的時間遇見對你
也許一切都是天意

我曾經想讓全世界知道我愛你
如今只能把你放心底
可我們敵不過有緣無份的結局
只留下愛過的痕跡和回憶
[/content]
[content icon="music" title="Phiên âm"]
Wǒ yǐjīng méi ài nǐ de quánlì
Guòqù de wǒmen yě huí bù qù
Zàijiàn nǐ jì mò shēng yòu shúxī
Wǒ kūqì shì yīnwèi wǒ huānxǐ

Wǒ qiàn nǐ dì nà yījù wǒ ài nǐ
Zhèxiē nián yīzhí cáng zài xīndǐ
Yǒuxiē ài shì yǒngyuǎn de mì mì
Měihǎo de ràng tā liú zài huíyì

Wǒ céngjīng xiǎng ràng quán shì jièzhī dào wǒ ài nǐ
Zuìhòu wǒmen méi néng zài yīqǐ
Kěshì wǒ zài cuò de shíjiān yùjiàn duì nǐ
Yěxǔ yīqiè dōu shì tiānyì

Wǒ céngjīng xiǎng ràng quán shì jièzhī dào wǒ ài nǐ
Rújīn zhǐ néng bǎ nǐ fàngxīn dǐ
Kě wǒmen dí bùguò yǒuyuán wú fèn de jiéjú
Zhǐ liú xià àiguò de hénjī hé huíyì

Wǒ yǐjīng méi ài nǐ de quánlì
Guòqù de wǒmen yě huí bù qù
Zàijiàn nǐ jì mò shēng yòu shúxī
Wǒ kūqì shì yīnwèi wǒ huānxǐ
Wǒ qiàn nǐ dì nà yījù wǒ ài nǐ
Zhèxiē nián yīzhí cáng zài xīndǐ
Yǒuxiē ài shì yǒngyuǎn de mì mì
Měihǎo de ràng tā liú zài huíyì

Wǒ céngjīng xiǎng ràng quán shì jièzhī dào wǒ ài nǐ
Zuìhòu wǒmen méi néng zài yīqǐ
Kěshì wǒ zài cuò de shíjiān yùjiàn duì nǐ
Yěxǔ yīqiè dōu shì tiānyì

Wǒ céngjīng xiǎng ràng quán shì jièzhī dào wǒ ài nǐ
Rújīn zhǐ néng bǎ nǐ fàngxīn dǐ
Kě wǒmen dí bùguò yǒuyuán wú fèn de jiéjú
Zhǐ liú xià àiguò de hénjī

Wǒ céngjīng xiǎng ràng quán shì jièzhī dào wǒ ài nǐ
Zuìhòu wǒmen méi néng zài yīqǐ
Kěshì wǒ zài cuò de shíjiān yùjiàn duì nǐ
Yěxǔ yīqiè dōu shì tiānyì

Wǒ céngjīng xiǎng ràng quán shì jièzhī dào wǒ ài nǐ
Rújīn zhǐ néng bǎ nǐ fàngxīn dǐ
Kě wǒmen dí bùguò yǒuyuán wú fèn de jiéjú
zhǐ liú xià àiguò de hénjī hé huíyì
[/content]
[content icon="music" title="Bản dịch"]
Tôi đã không yêu theo những điều bạn muốn
Chúng ta không thể quay trở lại quá khứ
Tạm biệt bạn, người quen thuộc và xa lạ
Tôi khóc vì tôi hạnh phúc

Cụm từ tôi còn nợ bạn, tôi yêu bạn..
Những năm tháng này đã bị giấu kín trong trái tim tôi
Tình yêu trở thành một bí mật mãi mãi
Để ký ức đẹp ở lại trong quá khứ
Tôi từng muốn thế giới biết rằng tôi yêu bạn
Cuối cùng chúng ta không gặp nhau
Nhưng tôi đã gặp bạn vào thời điểm sai đó
Có lẽ mọi thứ đều là sắp đặt của Đức Chúa Trời

Tôi từng muốn thế giới biết rằng tôi yêu bạn
Nhưng lại chỉ có thể dấu kín trong trái tim
Vì kết thúc của chúng tôi không như ý muốn
Chỉ còn lại dấu vết của tình yêu và ký ức

Tôi đã không yêu theo những điều bạn muốn
Chúng ta không thể quay trở lại quá khứ
Tạm biệt bạn, người quen thuộc và xa lạ
Tôi khóc vì tôi hạnh phúc

Tôi nợ bạn cụm từ tôi nợ bạn
Những năm tháng này đã bị giấu kín trong trái tim tôi
Tình yêu trở thành một bí mật mãi mãi
Để ký ức đẹp ở lại trong quá khứ

Tôi từng muốn thế giới biết rằng tôi yêu bạn
Cuối cùng chúng tôi không gặp nhau
Nhưng tôi đã gặp bạn vào thời điểm sai
Có lẽ mọi thứ đều là mục đích của Đức Chúa Trời

Tôi từng muốn thế giới biết rằng tôi yêu bạn
Nhưng lại chỉ có thể dấu kín trong trái tim
Vì kết thúc của chúng tôi không như ý muốn
Chỉ để lại dấu vết của tình yêu

Tôi từng muốn thế giới biết rằng tôi yêu bạn
Cuối cùng chúng tôi không gặp nhau
Nhưng tôi đã gặp bạn vào thời điểm sai
Có lẽ mọi thứ đều là mục đích của Đức Chúa Trời

Tôi từng muốn thế giới biết rằng tôi yêu bạn
Bạn chỉ có thể đặt trái tim của bạn xuống
Nhưng kết thúc của chúng tôi không phù hợp với ý muốn
Chỉ còn lại dấu vết của tình yêu và ký ức...
[/content][/tab]

Music : 讓全世界知道我愛你 "Muốn cả thế giới biết anh yêu em" thời lượng 4:20. Thể hiện : Lục Triết & Hạ Kính Hiên, Thể loại nhạc : Nhạc Pop, Nhạc phim. Lời bài hát, lyrics: 我已經沒愛你的權利 過去的我們也回不去 再見你既陌生又熟悉 我哭泣是因為我歡喜 我欠你的那一句我愛你 這些年一直藏在心底 有些愛是永遠的秘密 美好的讓它留在回憶 我曾經想讓全世界知道我愛你 最後我們沒能在一起 可是我在錯的時間遇見對你 也許一切都是天意 我曾經想讓全世界知道我愛你 如今只能把你放心底 可我們敵不過有緣無份的結局 只留下愛過的痕跡和回憶 我已經沒愛你的權利 過去的我們也回不去 再見你既陌生又熟悉 我哭泣是因為我歡喜 欠你的那一句我愛你 這些年一直藏在心底 有些愛是永遠的秘密 美好的讓它留在回憶 我曾經想讓全世界知道我愛你 最後我們沒能在一起 可是我在錯的時間遇見對你 也許一切都是天意 我曾經想讓全世界知道我愛你 如今只能把你放心底 可我們敵不過有緣無份的結局 只留下愛過的痕跡 我曾經想讓全世界知道我愛你 最後我們沒能在一起 可是我在錯的時間遇見對你 也許一切都是天意 我曾經想讓全世界知道我愛你 如今只能把你放心底 可我們敵不過有緣無份的結局 只留下愛過的痕跡和回憶. Phiên âm: Wǒ yǐjīng méi ài nǐ de quánlì Guòqù de wǒmen yě huí bù qù Zàijiàn nǐ jì mò shēng yòu shúxī Wǒ kūqì shì yīnwèi wǒ huānxǐ Wǒ qiàn nǐ dì nà yījù wǒ ài nǐ Zhèxiē nián yīzhí cáng zài xīndǐ Yǒuxiē ài shì yǒngyuǎn de mì mì Měihǎo de ràng tā liú zài huíyì Wǒ céngjīng xiǎng ràng quán shì jièzhī dào wǒ ài nǐ Zuìhòu wǒmen méi néng zài yīqǐ Kěshì wǒ zài cuò de shíjiān yùjiàn duì nǐ Yěxǔ yīqiè dōu shì tiānyì Wǒ céngjīng xiǎng ràng quán shì jièzhī dào wǒ ài nǐ Rújīn zhǐ néng bǎ nǐ fàngxīn dǐ Kě wǒmen dí bùguò yǒuyuán wú fèn de jiéjú Zhǐ liú xià àiguò de hénjī hé huíyì Wǒ yǐjīng méi ài nǐ de quánlì Guòqù de wǒmen yě huí bù qù Zàijiàn nǐ jì mò shēng yòu shúxī Wǒ kūqì shì yīnwèi wǒ huānxǐ Wǒ qiàn nǐ dì nà yījù wǒ ài nǐ Zhèxiē nián yīzhí cáng zài xīndǐ Yǒuxiē ài shì yǒngyuǎn de mì mì Měihǎo de ràng tā liú zài huíyì Wǒ céngjīng xiǎng ràng quán shì jièzhī dào wǒ ài nǐ Zuìhòu wǒmen méi néng zài yīqǐ Kěshì wǒ zài cuò de shíjiān yùjiàn duì nǐ Yěxǔ yīqiè dōu shì tiānyì Wǒ céngjīng xiǎng ràng quán shì jièzhī dào wǒ ài nǐ Rújīn zhǐ néng bǎ nǐ fàngxīn dǐ Kě wǒmen dí bùguò yǒuyuán wú fèn de jiéjú Zhǐ liú xià àiguò de hénjī Wǒ céngjīng xiǎng ràng quán shì jièzhī dào wǒ ài nǐ Zuìhòu wǒmen méi néng zài yīqǐ Kěshì wǒ zài cuò de shíjiān yùjiàn duì nǐ Yěxǔ yīqiè dōu shì tiānyì Wǒ céngjīng xiǎng ràng quán shì jièzhī dào wǒ ài nǐ Rújīn zhǐ néng bǎ nǐ fàngxīn dǐ Kě wǒmen dí bùguò yǒuyuán wú fèn de jiéjú zhǐ liú xià àiguò de hénjī hé huíyì. Bản dịch: Tôi đã không yêu theo những điều bạn muốn Chúng ta không thể quay trở lại quá khứ Tạm biệt bạn, người quen thuộc và xa lạ Tôi khóc vì tôi hạnh phúc Cụm từ tôi còn nợ bạn, tôi yêu bạn.. Những năm tháng này đã bị giấu kín trong trái tim tôi Tình yêu trở thành một bí mật mãi mãi Để ký ức đẹp ở lại trong quá khứ Tôi từng muốn thế giới biết rằng tôi yêu bạn Cuối cùng chúng ta không gặp nhau Nhưng tôi đã gặp bạn vào thời điểm sai đó Có lẽ mọi thứ đều là sắp đặt của Đức Chúa Trời Tôi từng muốn thế giới biết rằng tôi yêu bạn Nhưng lại chỉ có thể dấu kín trong trái tim Vì kết thúc của chúng tôi không như ý muốn Chỉ còn lại dấu vết của tình yêu và ký ức Tôi đã không yêu theo những điều bạn muốn Chúng ta không thể quay trở lại quá khứ Tạm biệt bạn, người quen thuộc và xa lạ Tôi khóc vì tôi hạnh phúc Tôi nợ bạn cụm từ tôi nợ bạn Những năm tháng này đã bị giấu kín trong trái tim tôi Tình yêu trở thành một bí mật mãi mãi Để ký ức đẹp ở lại trong quá khứ Tôi từng muốn thế giới biết rằng tôi yêu bạn Cuối cùng chúng tôi không gặp nhau Nhưng tôi đã gặp bạn vào thời điểm sai Có lẽ mọi thứ đều là mục đích của Đức Chúa Trời Tôi từng muốn thế giới biết rằng tôi yêu bạn Nhưng lại chỉ có thể dấu kín trong trái tim Vì kết thúc của chúng tôi không như ý muốn Chỉ để lại dấu vết của tình yêu Tôi từng muốn thế giới biết rằng tôi yêu bạn Cuối cùng chúng tôi không gặp nhau Nhưng tôi đã gặp bạn vào thời điểm sai Có lẽ mọi thứ đều là mục đích của Đức Chúa Trời Tôi từng muốn thế giới biết rằng tôi yêu bạn Bạn chỉ có thể đặt trái tim của bạn xuống Nhưng kết thúc của chúng tôi không phù hợp với ý muốn Chỉ còn lại dấu vết của tình yêu và ký ức.

Chuyên Mục : , ,

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.