♪ 不仅仅是喜欢 ♪ Tôn Ngữ Trại, Tiêu Hoàn "Không Chỉ Là Thích"

♪ 不仅仅是喜欢 ♪ Tôn Ngữ Trại, Tiêu Hoàn "Không Chỉ Là Thích"
- Tên nhạc : 不仅仅是喜欢
- Thể loại : Pop Music
- Thời lượng : 3:48
- Nghệ sĩ : Tôn Ngữ Trại, Tiêu Hoàn
- Liên quan :
- Nghe hoặc sở hữu tác phẩm này trên :
Youtube | Nhaccuatui | Soundcloud

[tab][content icon="music" title="Lời bài hát"]
Nǐ zhī dào wǒ duì nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān
nǐ yǎn zhōng què méi yǒu wǒ xiǎng yào de dá àn
zhè yàng ruò jí ruò lí ràng wǒ hěn zhuā kuáng
Bù zhī dào gāi zěn me shuō
xīn lǐ miàn zài xiǎng shén me
mèn sāo de xìng gé wǒ
yě hěn tǎo yàn zhè jié guǒ
nǐ kàn wǒ de yǎn shén
xiàng shì zài bǎ wěi qu sù shuō
Hey baby zhè dōu guài wǒ
zhēn de zhēn de shě bu dé nǐ nán guò

Bù zài hū bié rén zěn me kàn
xiàng wǒ zhè zhǒng zhǔ dòng de nǚ hái
yuè guò ài mèi xū yào duō yǒng gǎn
nán miǎn huì zuǒ yòu wéi nán
nǐ zhīdào wǒ duì nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān
nǐ yǎn zhōng què méi yǒu wǒ xiǎng yào de dá àn
zhè yàng ruò jí ruò lí ràng wǒ hěn zhuā kuáng
No kào jìn ma

Nǐ zhī dào wǒ duì nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān
xiǎng yào hé nǐ qù hěn yuǎn dì dì fāng
kàn yáng guāng zài lù shàng sǎ xià le làng màn
dàng zuò wǒ duì nǐ biǎo bái ba
Bù zhī dào gāi zěn me shuō
xīn lǐ miàn zài xiǎng shén me
mèn sāo dì xìng gé wǒ
yě hěn tǎoyàn zhè jiéguǒ
xiàn zài wǒ yuàn wéi nǐ qù gǎi
cóng dǎn qiè biàn chéng xíng dòng pài
yuán liàng wǒ céng wú xīn de shāng hài
Because I love you so much baby

Bù zài hū bié rén zěn me kàn
xiàng wǒ zhè zhǒng zhǔ dòng de nǚ hái
yuè guò ài mèi xū yào duō yǒng gǎn
nán miǎn huì zuǒ yòu wéi nán
nǐ zhīdào wǒ duì nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān
nǐ yǎn zhōng què méi yǒu wǒ xiǎng yào de dá àn
zhè yàng ruò jí ruò lí ràng wǒ hěn zhuā kuáng
No kào jìn ma

Nǐ zhī dào wǒ duì nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān
xiǎng yào hé nǐ qù hěn yuǎn dì dì fāng
kàn yáng guāng zài lù shàng sǎ xià le làng màn
dàng zuò wǒ duì nǐ biǎo bái ba

nǐ zhīdào wǒ duì nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān
nǐ yǎn zhōng què méi yǒu wǒ xiǎng yào de dá àn
zhè yàng ruò jí ruò lí ràng wǒ hěn zhuā kuáng
No kào jìn ma

Nǐ zhī dào wǒ duì nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān
xiǎng yào hé nǐ qù hěn yuǎn dì dì fāng
kàn yáng guāng zài lù shàng sǎ xià le làng màn
dàng zuò wǒ duì nǐ biǎo bái ba
[/content][/tab]

Music : 不仅仅是喜欢 "Không chỉ là thích" thời lượng 3;48. Thể hiện : Tôn Ngữ Trại, Tiêu Hoàn. Thể loại nhạc : Nhạc Pop. Lời bào hát, lyrics: Nǐ zhī dào wǒ duì nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān nǐ yǎn zhōng què méi yǒu wǒ xiǎng yào de dá àn zhè yàng ruò jí ruò lí ràng wǒ hěn zhuā kuáng Bù zhī dào gāi zěn me shuō xīn lǐ miàn zài xiǎng shén me mèn sāo de xìng gé wǒ yě hěn tǎo yàn zhè jié guǒ nǐ kàn wǒ de yǎn shén xiàng shì zài bǎ wěi qu sù shuō Hey baby zhè dōu guài wǒ zhēn de zhēn de shě bu dé nǐ nán guò Bù zài hū bié rén zěn me kàn xiàng wǒ zhè zhǒng zhǔ dòng de nǚ hái yuè guò ài mèi xū yào duō yǒng gǎn nán miǎn huì zuǒ yòu wéi nán nǐ zhīdào wǒ duì nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān nǐ yǎn zhōng què méi yǒu wǒ xiǎng yào de dá àn zhè yàng ruò jí ruò lí ràng wǒ hěn zhuā kuáng No kào jìn ma Nǐ zhī dào wǒ duì nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān xiǎng yào hé nǐ qù hěn yuǎn dì dì fāng kàn yáng guāng zài lù shàng sǎ xià le làng màn dàng zuò wǒ duì nǐ biǎo bái ba Bù zhī dào gāi zěn me shuō xīn lǐ miàn zài xiǎng shén me mèn sāo dì xìng gé wǒ yě hěn tǎoyàn zhè jiéguǒ xiàn zài wǒ yuàn wéi nǐ qù gǎi cóng dǎn qiè biàn chéng xíng dòng pài yuán liàng wǒ céng wú xīn de shāng hài Because I love you so much baby Bù zài hū bié rén zěn me kàn xiàng wǒ zhè zhǒng zhǔ dòng de nǚ hái yuè guò ài mèi xū yào duō yǒng gǎn nán miǎn huì zuǒ yòu wéi nán nǐ zhīdào wǒ duì nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān nǐ yǎn zhōng què méi yǒu wǒ xiǎng yào de dá àn zhè yàng ruò jí ruò lí ràng wǒ hěn zhuā kuáng No kào jìn ma Nǐ zhī dào wǒ duì nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān xiǎng yào hé nǐ qù hěn yuǎn dì dì fāng kàn yáng guāng zài lù shàng sǎ xià le làng màn dàng zuò wǒ duì nǐ biǎo bái ba nǐ zhīdào wǒ duì nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān nǐ yǎn zhōng què méi yǒu wǒ xiǎng yào de dá àn zhè yàng ruò jí ruò lí ràng wǒ hěn zhuā kuáng No kào jìn ma Nǐ zhī dào wǒ duì nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān xiǎng yào hé nǐ qù hěn yuǎn dì dì fāng kàn yáng guāng zài lù shàng sǎ xià le làng màn dàng zuò wǒ duì nǐ biǎo bái ba.

Chuyên Mục : ,

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.