Skull & Bones - Game phiêu lưu hành động về Cướp Biển 2019

"Skull & Bones" Game phiêu lưu hành động cướp biển 2019

CẤU HÌNH "Skull & Bones" TRÊN PC:
YÊU CẦU
Windows ...
Intel Core .../ Intel ...
RAM .. GB / RAM .. GB
NVidia GTX ... / nVidia GTX ...
.. GB Available Space
[info title="Trích nội dung của Skull & Bones" icon="info-circle"]Skull & Bones là một trò chơi hành động được sản xuất bởi hãng Ubisoft được phát hành vào năm 2019 trên 3 nền tảng PlayStation 4, Xbox One và Microsoft Windows trong sự kiện triển lãm E3 2017 và E3 2018.

Trong Skull & Bones, người chơi sẽ nắm quyền điều khiển đội trưởng cướp biển và có thể tự mình lái thuyền Ấn Độ Dương, cho chơi cho phép chơi một mình hoặc có tối đa 5 người chơi thành viên hoặc tham gia thế độ vùng tranh chấp 'Disputed Waters' 5vs5. Người chơi có thể thu thập thêm tàu trong suốt trò chơi  như thuyền chiến, tàu khu trục hay brigantines có vũ khí bao gồm súng cối, pháo, tên lửa và chúng có thể tính phí khi sử dụng một số khả năng đặc biệt.[/info]

Skull & Bones cách chơi, cốt truyện, thể loại game, cấu hình hệ thống và giá mua tốt nhất của trò chơi Skull & Bones, gameplay, plot, pre-order, buy global, system requirements, keys download, game Wiki. Skull & Bones là một trò chơi hành động được sản xuất bởi hãng Ubisoft được phát hành vào năm 2019 trên 3 nền tảng PlayStation 4, Xbox One và Microsoft Windows trong sự kiện triển lãm E3 2017 và E3 2018. Trong Skull & Bones, người chơi sẽ nắm quyền điều khiển đội trưởng cướp biển và có thể tự mình lái thuyền Ấn Độ Dương, cho chơi cho phép chơi một mình hoặc có tối đa 5 người chơi thành viên hoặc tham gia thế độ vùng tranh chấp 'Disputed Waters' 5vs5. Người chơi có thể thu thập thêm tàu trong suốt trò chơi như thuyền chiến, tàu khu trục hay brigantines có vũ khí bao gồm súng cối, pháo và tên lửa và có thể tính phí khi sử dụng một số khả năng.

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.