Scrat - Ice Age: No Time For Nuts

Scrat - Ice Age: No Time For Nuts (2006)
Video hài hước làm riêng về chú sóc Scrat, là tác nhân làm cả vũ trụ thay đổi.
Đây là clip dành riêng về chú sóc này có độ dài 7 phút có tên Ice Age: No Time For Nuts (2006) . Nhân vật thuộc Series phim Ice Age ( Kỷ băng hà )
Bạn có thể truy cập Ice Age để xem thêm các video khác về bộ phim này. Chúc bạn vui vẻ !

Video hài hước làm riêng về chú sóc Scrat, là tác nhân làm cả vũ trụ thay đổi. Đây là clip dành riêng về chú sóc này có độ dài 7 phút có tên Ice Age: No Time For Nuts (2006)

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.