Scrat - Ice Age: The Meltdown | Kỷ Băng Hà: Băng Tan

Scrat - Ice Age 2
Clip trích từ bộ phim Ice Age ( Kỷ băng hà ) phần 2 phát hành năm 2006. Sóc Scrat một nhân vật trong bộ phim, là kẻ tác nhân chính gây ra sự thay đổi cho trái đất và vũ trụ. Bạn có thể truy cập Ice Age để xem thêm các video hài hước khác về bộ phim này.

Clip trích từ bộ phim Ice Age ( Kỷ băng hà ) phần 2 phát hành năm 2006. Sóc Scrat một nhân vật trong bộ phim, là kẻ tác nhân chính gây ra sự thay đổi cho trái đất và vũ trụ. Bạn có thể truy cập Ice Age để xem thêm các video hài hước khác về bộ phim này.

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.