Ice Age: A Mammoth Christmas - Kỷ Băng Hà: Giáng Sinh Của Ma Mút (2011)

Ice Age A Mammoth Christmas 'Giáng Sinh Của Ma Mút'
Ice Age : A Mammoth Christmas là một bộ phim ngắn dài 21 phút năm 2011, là nhánh phim nằm trong chuỗi series phim Ice Age ( Kỷ băng hà ), phát hành phần đầu vào năm 2002. Bộ phim mang tính hài hước vui nhộn về các nhân vật Sid, sư tử Diego, sóc Scrat và Gia đình voi ma mút Manny với những cuộc phiêu lưu thú vị thời kỷ băng hà và những sự thay đổi lớn của trái đất.

Ice Age : A Mammoth Christmas là một bộ phim ngắn dài 21 phút năm 2011, là nhánh phim nằm trong chuỗi series phim Ice Age ( Kỷ băng hà ), phát hành phần đầu vào năm 2002. Bộ phim mang tính hài hước vui nhộn về các nhân vật Sid, sư tử Diego, sóc Scrat và Gia đình voi ma mút Manny với những cuộc phiêu lưu thú vị thời kỷ băng hà và những sự thay đổi lớn của trái đất.

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.